03 January 2012

Didaktik dan Metodik

Sejalan dengan kemajuan zaman, berkembang pula ilmu pengetahuan secara pesat. Dalam hal ini guru dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam menguasai ilmu didaktik dan metodik.  to be continue.....

Reactions:

0 comments:

Post a Comment